Actividades do 26 ó 30/01/15

Actividades previstas para a derradeira semana de xaneiro:

 • Luns 26: Reunión de Seminarios Didácticos (17.45 h).
 • Martes 27: Escola de Nais e Pais de 1º ciclo de Primaria (16.00 h), reunións de información sobre as excursións de fin de curso de 3º e 4º ESO (19.00 e 20.00 h respectivamente).
 • Mércores 28: Módulo de TV no Ágora para 1º BAC. Reunión de Consello Escolar (17.30 h).
 • Xoves 29: Formación profesorado (17.45 h) e formación de nais e pais de nenos de 1ª Comuñón 1º ano (19.30 h).
 • Venres 30: Celebración da PAZ e Non Violencia para todo o colexio (12.00) e Día do BOCATA SOLIDARIO desde 3º EP (13.15 h). O alumnado de ESO-BAC que non participa no Bocata, remata a xornada escolar ás 14.00 h. Entrega do "Noso Pai" ós nenos e nenas de 1ª Comuñón de 1º ano, na que poden participar as familias (17.30 h).

En Educamos están as circulares das diferentes charlas e reunións, así como o folleto do Bocata Solidario. Todos os alumnos, desde 3º EP a 2º BAC, deben entregar ós seus titores o resgardo asinado polos pais, indicando a participación ou non participación nesta iniciativa solidaria.

«Nuestra escuela educa para la paz, la solidaridad, la convivencia y la fraternidad entre los hombres y entre los pueblos con un espíritu abierto, dialogante, flexible y ajeno a toda forma de violencia» (Propuesta Educativa ICHDP, nº 23)

Actividades do 19 ó 24/01/15

As actividades previstas para esta semana son:

 • Luns 19: Reunións de ED (15.30 h), ECP (16.30 h), Claustro (17.45 h) e Plurilingüismo (19.00 h).
 • Martes 20: Escola de Nais e Pais de Infantil (16.00 h) e reunión dos responsables de Coro e Guitarra (17.30 h).
 • Mércores 21: Reunión de catequistas de 1º ano de 1ª Comuñón (17.30 h.)
 • Xoves 22: Reunión de catequistas de Oratorio (17.30 h).
 • Sábado 24: Formación de monitores (universitarios e BAC).

«Nuestra escuela anuncia explícitamente el mensaje salvador de Jesús y procura que se haga realidad en el propio centro a través de unas relaciones y estructuras configuradas por la vivencia cristiana» (Propuesta Educativa ICHDP, nº 16)

Inicio da Escola de Nais e Pais

Feita a consulta sobre a posta en marcha da Escola de Nais e Pais de Calasancias, formaranse catro grupos: Infantil, 1º ciclo Primaria, 2º e 3º ciclo Primaria, ESO e BAC. As reunións serán en martes, de 16.00 a 17.00 h. Este vindeiro martes empezaremos co grupo de Infantil. Teñen a circular en Educamos.

Actividades do 12 ó 18 de xaneiro

As actividades previstas para esta semana son:

 • Luns 12: Os alumnos de 2º Infantil e 3º EP-B visitan a Panadería Da'Cunha.
 • Martes 13: Celebración da beata Victoria Valverde.
 • Mércores 14: Reunión de catequistas de 2º ano de 1ª Comuñón (17.30 h).
 • Xoves 15: Reunión de catequistas de Oratorio (17.30 h) e formación de nais/pais de alumnos de 2º ano de 1ª Comuñón (19.30 h).
 • Venres 16: Gala Intercentros (15.30 h, colexio), celebración de entrega do "Noso Pai" ós nenos de 2º ano de 1ª Comuñón (17.30 h coa participación dos pais e nais) e reunión xeral de monitores do Movemento Calasancio (18.30 h).
 • Domingo 18: Eucaristía familiar para toda a comunidade educativa, preparada polos alumnos de 1º ano de Confirmación (12.00 h).

 

«En M. Victoria admiro a tantas hermanas nuestras que, en diversos lugares, están arriesgando la vida por causa del Evangelio. Y confieso que me gustaría ser como ellas. Comparto su debilidad y sus miedos, su misma fe y esperanza, la misma vocación calasancia que lleva en germen el don del martirio» (M. Julia García Monge, Superiora General de Calasancias entre los años 1997-2009)

 

 

Copyright © 2014.